Klachtenregeling

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) maakt het jou als cliënt gemakkelijk om een klacht te kunnen indienen, zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd en dient voor de zorgverlener om zich te kunnen verbeteren.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan. Ik wil dat je weet dat ik graag van je hoor als dit het geval is. Dus mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je. Wil je meer weten over welke rechten je hebt en hoe de klachtenprocedure is opgezet lees dan hieronder de vier te onderscheiden stappen. De stappen vind je ook terug in dit stroomschema:

  1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij mij. Hopelijk komen we er samen uit.
  2. Leidt dit niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging NFG. Dit kan via info@de-nfg.nl. Bekijk ook de pagina over klachtenafhandeling van de NFG.
  3. Mijn beroepsvereniging brengt je in contact met een onafhankelijke klachtfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris onderzoekt onder andere de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
  4. Indien de onafhankelijke klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten https://www.camcoop.nl.

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Ik hoop je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, hoor ik dat graag.

WordPress PopUp Plugin